Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
RL 1-022 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից իրենց մասնաճյուղերի և ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական գործակալի գործունեություն իրականացնող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կանոններ. (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  107KB 24.02.2011
RL 1-023 ԱՊՊԱ կտրոնների տրամադրման նկատմամբ պահանջները սահմանող կանոններ (Չի գործում)   223KB 24.02.2011

փոփոխություն
RL 1-024 2017 թվականի համար «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված առողջությանը պատճառված վնասների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող բժշկական հաստատությունների ցանկը սահմանող կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից )  98KB 28.02.2011

փոփոխություն
RL 1-025 Տուժողին պատճառված վնասը «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատաեսված առողջությանը պատճառված վնասների ցանկում ընդգրկելու մասին բժշկական հանձնաժողովի կողմից որոշման ընդունման կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  114KB 24.02.2011
RL 1-026 Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության (ԱՊՊԱ) պայմաններով սահմանված պահանջների պարտադիր կիրառելիության կանոններ (Չի գործում 2016 թվականի հունվարի 1-ից)  75KB 24.02.2011
RL 1-027 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից իրականացվող վերահսկողության կանոններ (ՉԻ գործում 2017 թվականի մայիսի 25-ից)  431KB 24.02.2011

փոփոխություն
RL 1-028 ԱՊՊԱ ոլորտում հետադարձ պահանջի (սուբրոգացիայի) իրավունքի կիրառման կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)   40KB 26.06.2015

փոփոխություն
RL 1-029 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության ԱՊՊԱ պատահարների գրանցման և սպասարկման գործընթացի նկատմամբ պահանջները (Չի գործում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից)  91KB 01.04.2015

փոփոխություն
RL 1-030 Ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչների` պատահարի վայր ժամանելու նկատմամբ պահանջի կանոններ (Չի գործում 2015 թվականի ապրիլի 30-ից)  84KB 18.04.2011

փոփոխություն
RL 1-031 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի հետևանքով տուժողի առողջությանը պատճառված վնասների գծով բժշկի ցուցումով բուժման շարունակականության (ամբուլատոր-ռեաբիլիտացիոն բուժման) ապահովմանն ուղղված միջոցառումների հետ կապված և այլ ծախսերի հատուցման ենթակա սահմանաչափերը և այդ ծախսերի անհրաժեշտության, հիմնավորվածության և փաստացի ապացուցվածության չափանիշների կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  121KB 22.04.2011

փոփոխություն
Թարմացվել է՝ 03.10.2022 15:11:42