Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արմեն Բաղդասարյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 24.08.2021-24.08․2024 թթ -
Արմեն Գևորգյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 03.06.2019 -03․06․2022 թթ․ 04.06.2022-04.06․2025 թթ -
Արմեն Ղանդիլյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացումներով - 04․12․2018-04․12․2021; 06.12.2021 -06.12․2024 թթ -
Արմեն Մուսոյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 03.05.2019 -10․04․2022 թթ․ -
Արշակ Հարությունյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 03.09.2018-03․09․2021 թթ․ 04.09.2021-04.09․2024 թթ․ -
Արշակ Ոսկանյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 13.01.2021-13.01.2024թթ -
Թարմացվել է՝ 22.11.2022 16:48:54