Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Դիմել կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու համար

Հարգելի քաղաքացիներ,


Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու ցանկության դեպքում խնդրում ենք դիմել Բյուրո փորձաքննության արդյունքների մասին ապահովագրական ընկերության (Բյուրոյի) ծանուցումն ստանալուց հետո ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ընդ որում, դիմումին կարող է ընթացք տրվել, եթե այն ներկայացվել է սահմանված կարգով և ձևով, և եթե դրան կցվել են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ ներառյալ կրկնակի փորձաքննության իրականացման համար պահանջվող վճարի կատարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը։ 

                                        Ուշադրություն
Մեկ պատահարի գծով կրկնակի փորձաքննության պահանջ կարող է ներկայացվել միայն մեկ անգամԲյուրոյի կողմից կրկնակի փորձաքննությունները պատվիրակվում են Բյուրոյի կողմից համապատասխան որակավորում ստացած անկախ փորձագետներին, ովքեր և որոշում են պատահարում գույքին պատճառված վնասի չափը և պատահարում անձի մեղավորության աստիճանը։ Կրկնակի փորձաքննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել միայն դատական կարգով։ 
Տեղեկացնում ենք նաև, որ ապահովագրական հատուցում վճարելու (մերժելու) վերաբերյալ որոշման փաթեթին անհամաձայնության դեպքում կրկնակի փորձաքննության դիմումի փոխարեն կարող է պահանջ ներկայացվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։

Կրկնակի փորձաքննության դիմումի ձևը
Թարմացվել է՝ 23.10.2020 15:19:28