Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոնադրությունը, այլ ներքին իրավական ակտեր
Կոդ Իրավական ակտի անվանում Ուժի մեջ է
Բյուրոյի կանոնադրություն.  490KB 28.05.2022
RG 55-17 Ներքին աուդիտի գործունեության աշխատակարգ  1198KB 26.07.2022
RG 55-16 Կոլեգիալ մարմինների աշխատակարգ  180KB 26.07.2022
Թարմացվել է՝ 14.09.2022 16:18:36