Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
RL 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ  1666KB 26.09.2010

փոփոխություն
RL 1 -002 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման   386KB 01.04.2017

փոփոխություն
RL 1 -003 ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման  372KB 01.04.2017

փոփոխություն
RL 1 -004 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից իրականացվող վերահսկողության   328KB 25.05.2017

փոփոխություն
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման   960KB 20.12.2013

փոփոխություն
RL 1 -006 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից բողոք-պահանջների քննության կանոններ  197KB 03.06.2011

փոփոխություն
RL 1 -007 «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գրանցման գործընթացում հավաքագրվող որոշ ելակետային տվյալների ձեռք բերման համար իրավասու պետական մարմնին վճարումներ կատարելու և ապահովագրական ընկերությունների միջև այդ վճարները բաշխելու վերաբերյալ» RL 1-007   192KB 14.07.2016

փոփոխություն
RL 1 -009 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջներ  89KB 20.08.2015

փոփոխություն
RL 1 -010 Երաշխավորման ֆոնդի կանոններ  92KB 28.06.2010

փոփոխություն
RL 1-011 ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացումն ու հրապարակում   267KB 01.02.2018

փոփոխություն
Թարմացվել է՝ 03.12.2021 10:58:01