Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Այլ ձևեր

«ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները»  RL 1-001 կանոններով սահմանված ձևեր
 
 

«ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, 

վերանայման և բողոքարկման» RL 1-005 կանոններով սահմանված ձևեր


Հավելված 1.5 Ապահովագրական պատմության վերանայման վերաբերյալ դիմում


Հավելված 1.9 Ապահովագրական պատմությունը և (կամ) բոնուս-մալուս դասի հաշվարկը բողոքարկելու վերաբերյալ դիմում

 
 

 
Թարմացվել է՝ 08.11.2022 10:53:34