Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

RL 1-006 կանոնների գրանցում 20.03.2023


Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մարտի 15-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից բողոք-պահանջների քննության» RL 1-006 կանոններում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, որոնք ուժի մեջ են մտել սույն թվականի մարտի 15-ին։

Կատարված փոփոխություններով մասնավորապես վերանայվել են RL 1-006 կանոններով սահմանված դրույթները՝ պայմանավորված Բյուրոյի հաճախորդների կողմից Բյուրոյին բողոք-պահանջների ներկայացման և դրանց քննության գործընթացն առավելապես հեռավար եղանակով ապահովմանն անցնելով, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերում կատարված փոփոխություններով/լրացումներով։

Տեղեկացնում ենք նաև, որ Կանոնների համապատասխան փոփոխությունները տեղադրված են Բյուրոյի ինտերնետային կայքի «Իրավական ակտեր» բաժնի «Բյուրոյի կանոններ» ենթաբաժնում։

 

 

Թարմացվել է՝ 20.03.2023 16:08:47