Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Գործողության ժամկետ
սկիզբ ավարտ
RL 1 -008 ԱՊՊԱ պայմանագրերի հաշվառման կարգ  48KB 30.04.2015 01.04.2017
RL 1 -008 ԱՊՊԱ պայմանագրերի հաշվառման կարգ.  85KB 01.01.2014 30.04.2015
RL 1 -008 ԱՊՊԱ կտրոնների ձևաթղթերի տպագրման, պահպանման գույքագրման և Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման, կտրոնների ձևաթղթերի լրացման, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ձևաթղթերի տպագրման և հաշվառման կարգ.  141KB 31.03.2013 01.01.2014
RL 1 -008 ԱՊՊԱ կտրոնների ձևաթղթերի տպագրման, պահպանման գույքագրման և բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման, կտրոնների ձևաթղթերի լրացման, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ձևաթղթերի տպագրման, հաշվառման և բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման կարգ.   187KB 26.11.2010 31.03.2013
RL 1 -008 ԱՊՊԱ կտրոնների ձևաթղթերի տպագրման, պահպանման գույքագրման և բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման, կտրոնների ձևաթղթերի լրացման, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ձևաթղթերի տպագրման, հաշվառման և բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման կարգ  246KB 14.10.2010 26.11.2010
RL 1 -008 ԱՊՊԱ կտրոնների ձևաթղթերի տպագրման, պահպանման գույքագրման և բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման, կտրոնների ձևաթղթերի լրացման, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ձևաթղթերի տպագրման, հաշվառման և բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրման կարգ  241KB 15.09.2010 14.10.2010

Թարմացվել է՝ 01.11.2017 16:29:31