Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Գործողության ժամկետ
սկիզբ ավարտ
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ   252KB 04.03.2016 17.06.2016
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ   292KB 31.10.2015 04.03.2016
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  434KB 27.06.2015 31.10.2015
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  270KB 16.05.2015 27.06.2015
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  8483KB 21.02.2015 16.05.2015
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  7127KB 30.11.2014 21.02.2015
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ.  172KB 01.08.2014 30.11.2014
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ.   206KB 01.01.2014 01.08.2014
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ.   206KB 31.03.2013 01.01.2014
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  499KB 01.01.2012 31.03.2013
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ.   268KB 01.09.2011 01.01.2012
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  414KB 17.06.2011 01.09.2011
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  413KB 22.04.2011 17.06.2011
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  360KB 28.02.2011 22.04.2011
RL 1-017 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման կանոններ  328KB 01.01.2011 28.02.2011

Թարմացվել է՝ 03.04.2017 11:10:22