Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Գործողության ժամկետ
սկիզբ ավարտ
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  472KB 31.10.2015 17.06.2016
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  465KB 27.06.2015 31.10.2015
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  280KB 16.05.2015 27.06.2015
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  281KB 01.04.2015 16.05.2015
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  9367KB 21.02.2015 01.04.2015
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  7591KB 30.11.2014 21.02.2015
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  175KB 26.07.2014 30.11.2014
RL 1-018 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ.  199KB 01.01.2014 26.07.2014
RL 1-018 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ.  199KB 31.03.2013 01.01.2014
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  518KB 01.01.2012 31.03.2013
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ   572KB 22.04.2011 01.01.2012
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  470KB 28.02.2011 22.04.2011
RL 1-018 Հայաստանի ավտոապահովարողների բյուրո ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման կանոններ  447KB 09.01.2011 28.02.2011

Թարմացվել է՝ 03.04.2017 12:30:58