Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Աղվան Հովսեփյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 16.12.2010-10.09.2018; 01.11.2018-01.11.2021 թթ․ -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 10.04.2019 -10․04․2022 թթ -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 30.06.2016-01.03.2019թթ -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 10.04.2019-10.04.2022թթ -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 10.04.2019 -10․04․2022 թթ -
Արամ Սահակյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 27.03.2015-01.09.2015; 09.01.2018-09.01.2021 -
Թարմացվել է՝ 26.01.2021 16:56:35