Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«Անկախ փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 28․08․2018-անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 27․05․2019, 27․08․2019թ
«Պատահարների փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 28․08․2018-անժամկետ -
«Ջի Էմ փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 26.03.2019-ից՝ անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 27․08․2019թ
«Եվրոպական փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո ՝ անորոշ ժամկետով 07.10.2015-27.04.2021թթ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 28․08․2018թ, 27․08․2019թ
«Խաչատուրով» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի - 23.04.2019 թ.-ից ՝ անժամկետ -
«Ռ.Է.Գ.Ա.Մ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի որակավորում - 26.11.2019 թ-ից՝ անժամկետ -
Թարմացվել է՝ 30.07.2021 12:21:37