Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ 24.05.2022 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի կողմից 2022թ-ի մարտի 29-ի թիվ 7-Լ որոշմամբ հաստատված և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 15-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխություններից սույն թվականի հունիսի 1-ին ուժի մեջ կմտնեն 18-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 21-րդ և 47-րդ կետերում կատարված փոփոխությունները։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 23.05.2022 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հունիսի 1-ին, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնի «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) Հավելված 4-ի 6.1-րդ կետով սահմանված կարգավորումը` կապված ապահովադրի պահանջով Հավելված 3-ի 5.1-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան ԱՊՊԱ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման հետ։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 11.05.2022 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի մայիսի 20-ին, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնի «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) Հավելված 3-ի 5.1-րդ սահմանված կարգավորումը։

Կանոնների գրանցում 22.04.2022 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 15-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված՝ Բյուրոյի հետևյալ կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները․

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 04.04.2022 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի կողմից 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 50-Լ որոշմամբ հաստատված և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2019 թվականի փետրվարի 7-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) փոփոխությունների փուլային ներդրման շրջանակներում, համապատասխան տեխնիկական հնարավորու¬թյունների ներդրմամբ պայմանավորված, սույն թվականի ապրիլի 15-ին ուժի մեջ կմտնեն Կանոնների Հավելված 2.1-ով սահմանված որոշակի դրույթները։

Կանոնների ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ 21.02.2022 Կանոնների ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 17.02.2022 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի կողմից 2021թ-ի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 47-Լ որոշմամբ հաստատված և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունվարի 25-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) փոփոխությունների փուլային ներդրման շրջանակներում, համապատասխան տեխնիկական հնարավորու¬թյունների ներդրմամբ պայմանավորված, սույն թվականի մարտի 1-ին ուժի մեջ կմտնեն Բոնուս-Մալուս համակարգի կիրառման կարգի և Բոնուս-Մալուս գործակիցների արժեքների վերաբերյալ փոփոխությունները։

Կանոնների գրանցում 27.01.2022 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունվարի 25-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված՝ «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները, որոնցով նախատեսված փոփոխությունների մի մասը գործողության մեջ կմտնեն սույն թվականի փետրվարի 7-ին, իսկ մնացածը՝ դրանց կիրառման համար անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորությունները ԱՄՄՊ համակարգում ներդրվելուց հետո, որի մասին նախապես Բյուրոյի պաշտոնական կայքում լրացուցիչ հայտարարություն կտրվի։

Թարմացվել է՝ 26.05.2022 14:05:45