Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

Կանոնների գրանցում 27.01.2023 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2023 թվականի հունվարի 20-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատ­ված Բյուրոյի կանոններում

«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո» ՀԿ-ն (այսուհետ՝ Բյուրո) հայտարարում է մրցույթ 23.11.2022 «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո» ՀԿ-ն (այսուհետ՝ Բյուրո) հայտարարում է մրցույթ

Ապահովագրողի օր 19.11.2022 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն շնորհավորում է

RL 1-001 կանոնների ձևերի փոփոխության ներդրման մասին 26.10.2022 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի նոյեմբերի 7-ին, տեխնիկական հնարավորու­թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնեն «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոնների Հավելված 1-ի հետևյալ ձևերում իրականացված տեխնիկական փոփոխությունները․

Կանոնադրության գրանցում 11.10.2022 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի սեպտեմբերի 30-ին գրանցվել են Բյուրոյի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված Բյուրոյի կանոնադրության փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ են մտել սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին։

Թափուր աշխատատեղի մրցույթ 12.09.2022 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն փնտրում է գլխավոր հաշվապահի

Ուշադրություն 09.09.2022 Հարգելի ավտոսեփականատերեր,

Ստուգիչ փորձաքննություն 07.09.2022 Տեղեկացնում ենք, որ ԱՊՊԱ ոլորտում նախատեսված ստուգիչ փորձաքննությունների, մասնավորապես՝ ԱՊՊԱ պատահարի պատճառների փորձագետների կոմիտեի առնչությամբ Բյուրոյի գործադիր տնօրենի հրամանով սահմանվել են՝

Թափուր աշխատատեղի մրցույթ 13.06.2022 Թափուր աշխատատեղի մրցույթ Փնտրում ենք Զարգացման և Մեթոդաբանության ծառայության կրտսեր մասնագետի։

Փորձագետների որակավորման վերաբերյալ 20.04.2022 Տեղեկացնում ենք, որ ԱՊՊԱ ոլորտում փորձաքննության իրականացման համար որակավորում ստացող անձանց համար Բյուրոյի կանոններով տարեսկզբից ներդրվել է բարեվարքության պահանջներին համապատասխանության ստուգման գործընթաց։

Թարմացվել է՝ 27.01.2023 16:36:15