Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 23.10.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 21-ին գրանցվել են RL 1-017 և RL 1-018 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 12.10.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 7-ին L գրանցվել են RL 1-013, RL 1-014, RL 1-029, RL 1-041 կանոնների փոփոխությունները և լրացումները:

Նշանակվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ նոր գործադիր տնօրեն 05.10.2015 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ խորհրդի 2015թ. սեպտեմբերի 15-ի նիստում ընդունված որոշմամբ 2015թ-ի հոկտեմբերի 5-ից «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ գործադիր տնօրեն է նշանակվել Վահան Ավետիսյանը:

2015թ-ի 4-րդ եռամսյակի քննական օրեր 18.09.2015 Հարգելի՛ գործընկերներ, Ձեզ ենք ներկայացնում 2015թ-ի 4-րդ եռամսյակի համար Բյուրոյի կողմից անցկացվող մասնագիտական գիտելիքների ստուգման համար սահմանված օրերը։

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 11.09.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի սեպտեմբերի 9-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման գործընթացի նկատմամբ պահանջների» RL 1-010 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված լրացումները:

Կանոնների գրանցում 21.08.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 19-ին գրանցվել են «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ RL 1-011, RL 1-013 և RL 1-045 կանոնների փոփոխությունները, լրացումները:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 07.08.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 5 -ին գրանցվել են RL 1-000, RL 1-001, RL 1-002, RL 1-017, RL 1-018 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) փոփոխությունները, լրացումները և RL 1-001 կանոնների գործողության դադարեցումը:

Ապահովագրական գործակալների թեստավորման վերաբերյալ 23.07.2015 Հարգելի՛ գործընկերներ, ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման «Միասնական պատուհան» համակարգի սահուն ներդրումն ապահովելու և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների բարձր որակն ապահովելու նպատակով Բյուրոն իրականացնում է ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման իրավասությամբ օժտված անձանց «ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքում» ոլորտում մասնագիտական գիտելիքների ստուգում։

	Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 26.06.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 25-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ոլորտում հետադարձ պահանջի (սուբրոգացիայի) իրավունքի կիրառման» RL 1-028 կանոնները և «ԱՊՊԱ ոլորտում ալկոհոլի ազդեցության ներքո ավտոտրանսպորտային միջոցը վարող անձի նկատմամբ հետադարձ պահանջի (սուբրոգացիայի) իրավունքի կիրառման» RL 1-028 կանոնների գործողության դադարեցումը:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 17.06.2015 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 16-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման» RL 1-017, «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման» RL 1-018 կանոններում կատարված լրացումները:

Թարմացվել է՝ 26.09.2023 16:53:17