Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղի մրցույթ 14.11.2023

Պաշտոն Պատասխանատու ակտուար

Վայր:  Հանրապետության 22, Երևան, ՀՀ

 

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն պատասխանատու ակտուարի թափուր պաշտոնը ստանձնելու նպատակով աշխատանքի է հրավիրում փորձառու ակտուարի ։

 

Աշխատանքային պարտականություններ։

 

 • ԱՊՊԱ ոլորտի թվային շարքերի և միտումների պարբերական մոնիթորինգ և վերլուծություն,
 • Առնվազն տարեկան մեկ անգամ ԱՊՊԱ ոլորտում հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերի, ռիսկայնության գործակիցների թույլատրելի արժեքների և Բոնուս-Մալուս գործակիցների մեծությունների և դրանց փոփոխման անհրաժեշտության վերաբերյալ Բյուրոյի գործադիր  տնօրենին և խորհրդին եզրակացությունների տրամադրում,
 • Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների անբավարարության և անհրաժեշտ միջոցների ներգրավման վերաբերյալ եզրակացությունների ներկայացում Բյուրոյի գործադիր տնօրենին և խորհրդին,
 • ՀՀ կենտրոնական բանկի և ապահովագրական ընկերությունների ակտուարների հետ ԱՊՊԱ ոլորտի վիճակագրության, միտումների և առկա խնդիրների վերլուծությունների և համապատասխան ազդակների տրամադրման ուղղությամբ պարբերական վերլուծությունների իրականացում,
 • Մասնակցություն Բյուրոյի ներդրումային հանձնաժողովի գործունեությանը,
 • Օժանդակություն ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված հատուցումներով պայմանավորված՝ փոխադարձ հաշվարկների իրականացման գործընթացին,
 • Բյուրոյի կառուցված­քա­յին ստորաբաժանումների ղեկավարների և դրանցում չընդգրկված աշխատողների հետ համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման ապահովում,
 • Օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով, Բյուրոյի կանոնադրությամբ կամ այլ ներքին իրավական ակտերով պատասխանատու ակտուարի համար սահմանված այլ լիազորությունների և պարտականությունների իրականացման ապահովում:
 • Բյուրոյի իրավական ակտերով սահմանված այլ պահանջների պահպանում։

 

 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և որակավորումներ:

 • Բարձրագույն մասնագիտական (ակտուարական, վիճակագրական, մաթեմատիկական, ինժեներատնտեսագիտական)
 • Առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, համապատասխանություն oրենքով և իրավական այլ ակտերով ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուարի համար սահմանված մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման պահանջներին:
 • Հայերենի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն հաղորդակցվելու բավարար իմացություն,
 • Ակտուարական հաշվարկների համար կիրառվող ծրագրեր մասնավորապես՝ Microsoft Excel (Data tables, Simulations & solver,  Forecasts), Python (Jupyter Notebook) or R. (basic), SQL (basic), Microsoft Power BI or Tableau և SPSS, EVIEWS ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն և համանման այլ ծրագրեր:

 

 

Անձնական հատկանիշներ

 • նախաձեռնողականություն,
 • պատասխանատվություն,
 • թիմային աշխատելու  հմտություններ,
 • հաղորդակցվելու հմտություններ,
 • վերլուծական հմտություններ
 • գրավոր ու բանավոր ներկայացման հմտություններ,
 • ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,
 • անկախություն,
 • գաղտնապահություն,
 • հուզական կայունություն։

 

 

Աշխատավարձ։   Հիմնված փորձի և հմտությունների վրա


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ։ 2023թ դեկտեմբերի 5

 

Դիմումների ընդունման ընթացակարգ:  Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրություններն ուղարկել  info@appa.am հասցեին՝  «թեմա» դաշտում անպայման նշելով «Պատասխանատու ակտուար» պաշտոնը։ 


Մենք շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր թեկնածուին ցուցաբերած հետաքրքրության համար, այնուամենայնիվ, միայն նախնական փուլ անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։   

Թարմացվել է՝ 14.11.2023 10:40:33