Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի

Բյուրոյի կողմից մերժված դիմումների քանակը առ 31.12 2017
	Բյուրոյի կողմից մերժված դիմումների քանակը  առ 31.12

 Դիմումներից չորսի դեպքում վնաս պատճառած տ/մ-ն ապահովագրության ենթակա չէ, չորսը մերժվել են վնաս պատճառած տ/մ-ը վթարում մեղավոր կողմ հանդիսանալու պատճառով,  երեքը մերժվել են վնաս պատճառած տ/մ-ի  գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր ունենալու պատճառով,  երեքի դեպքում`  վնաս պատճառողը հատուցել է վնասը, երկուսի դեպքում՝  վնաս պատճառած տ/մ-ն անհայտ է, մեկի դեպքում վնաս պատճառած տ/մ-ն հայտնաբերվել է,  մեկի դեպքում տուժողն ուղղորդվել է իրական ԴՍԱ, մեկի դեպքում էլ խախտվել է եռամսյա ժամկետը։։

Թարմացվել է՝ 17.01.2018 17:01:27