Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի

Բյուրոյի կողմից մերժված դիմումների քանակը առ 31.12 2018
Բյուրոյի կողմից մերժված դիմումների քանակը առ 31.12

Դիմումները մերժվել են հետևյալ պատճառներով․ 
12 դիմում- դիմողը մեղավոր կողմ է
3 դիմում- վնաս պատճառած օբյեկտը ապահովագրման ենթակա չէ
2 դիմում- եռամսյա ժամետում փաստաթղթերը չեն ներկայացվել
1 դիմում- մեղավոր կողմը պատահարի պահին ունեցել է ԱՊՊԱ պայմանագիր, 
2 դիմում- վնաս պատճառող ավտոմեքենան անհայտ է
1դիմում- վնաս պատճառած ավտոմեքենան հայտնաբերվել է
1 դիմում- ավտոմեքենան վերանորոգված է
1 դիմում- ՀՊԱ-ն Բյուրոն չէ։

Թարմացվել է՝ 18.01.2019 16:33:09