Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի

Բյուրոյի կողմից մերժված դիմումների քանակը առ 31.12 2019
Բյուրոյի կողմից մերժված դիմումների քանակը առ 31.12

Դիմումները մերժվել են հետևյալ պատճառներով․ 
88 դիմում- դիմողը մեղավոր կողմ է
5 դիմում- վնաս պատճառած օբյեկտը ապահովագրման ենթակա չէ
2 դիմում- ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերն անհայտ է
1 դիմում- տուժողի ավտոտրանսպորտային միջոցը վերանորոգված է
1 դիմում- տուժողի առողջական վիճակի վատթարացումները չունեն պատճառահետևանքային կապ պատահարի հետ
1 դիմում- լուսանկարները չեն համապատասխանում Բյուրոյի կանոններով սահմանված պահանջներին

Թարմացվել է՝ 21.01.2020 10:23:12