Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«ՔԼԵՅՄՍ ՍԸՐՎԵՅ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 30.06.2016թ.-ից ՝ անորոշ ժամկետով, Որակավորումը դադարեցվել է 30․06․2017թ-ից -
«Էքսպերտ Քոմիթի» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 23.04.2019 թ-ից անժամկետ -
«Թիվ 1 փորձագիտական Կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 23.04.2019 թ.-ից անժամկետ Որակավորումը դադարեցվել է 07.09.2020թ-ից -
«ՋԻ ԷՄ փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետի որակավորում - Շարժական` 21.05.2020թ-ից անժամկետ, Անշարժ ` 30.01.2024 թ.ից - անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում ՝ 16․04․2024թ։
«ՋԻԷՅԹԻ»ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 27.10.2020թ-ից՝ անժամկետ -
«Դավ Էքսպերտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 27.04.2021 թ.-ից՝ անորոշ -
Թարմացվել է՝ 23.05.2024 17:00:47