Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Գրանցվել
Գրանցվել                                                                                                                                                                          
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«Պատահարների Փորձագիտական Կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 30.06.2021 թ.-ից անժամկետ -
«Պրոգրեսիվ Արմ Փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետի որակավորում - 04.08.2022 թ-ից անժամկետ, Որակավորումը դադարեցվել է 06.12.2023թ-ից։ -
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքին և շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 23.12.2010-ից՝ անժամկետ, Որակավորումը դադարեցվել է` 16.06.2017-ից -
«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքին և շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո` անորոշ ժամկետով, 18.02.2011- 09.02.2017թ.; 13.02.2017 թ․-ից անորոշ ժամկետով, Որակավորումը դադարեցվել է` 28.09.2023թ Հայտարարվել է նախազգուշացում 27․10․2016թ․, 26.04.2018թ, 28․08․2018թ, տուգանք՝ 27․05․2019թ․
«Փորձագետների Միություն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ, ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո`անորոշ ժամկետով 04.02.2011 թ․-ից անորոշ ժամկետով, 31.03.2020 թ-ից անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013, 27.03.2015, 27․10․2016, 28․08․2018 թ․
«ԱՐ ՎԻ ԷՄ Քոնսալտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում անշարժ գույքին և շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո`անորոշ ժամկետով 25.01.2011 թ․-ից անորոշ ժամկետով Հայտարարվել է նախազգուշացում 22.08.2011, 28.03.2013,27.03.2015; 27․10․2016թ․, 28․08․2018թ․ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 09․12․2022թ. Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 25․10․2023թ. Կիրառվել է տուգանք ՝ 19․01․2024թ։ Կիրառվել է տուգանք ՝ 27․02․2024թ։
Թարմացվել է՝ 23.05.2024 17:00:47