Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արամայիս Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 01.08.2018-01.08.2021; 05.08.2021- 05.08․2024թթ․ Հայտարարվել է նախազգուշացում ՝ 26․02․2019թ․
Արթուր Ավետիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 02.07.2019 -02․07․2022 թթ․ -
Արթուր Զուռնաջյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 19․03․2021-19․03․2024թթ․ -
Արման Բաբայան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում` հետքաբանի մասնագիտացմամբ - 01.08.2019 - 01․08․2022 թթ․ 02.08.2022 - 02.08․2025 թթ․ -
Արման Մարտիրոսյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 05.11.2019 -05․11․2022 թթ 21.11.2022 - 21.11․2025 թթ. -
Արման Սիմոնյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ և հետքաբան մասնագիտացմամբ - 20․07․2018-20․07․2021; 21.07.2021- 21.07․2024 թթ -
Թարմացվել է՝ 22.11.2022 16:48:54