Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արսեն Ազիզյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետի որակավորում՝ նյութագետ մասնագիտացմամբ - 17.06.2022-17.06․2025 թթ -
Արսեն Մկրտչյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 13.05.2020 - 13.05․2023 թթ․ -
Արտակ Խաչատրյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 04.02.2019 -04.02.2022թթ․ -
Արտակ Խաչատրյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 23.05.2020 - 23.05․2023 թթ․ -
Արտաշես Սուչյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ` հետքաբան մասնագիտացմամն - 11․01․2021-11․01․2024թթ -
Գարիկ Խաչատրյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ - 04․12․2018-04․12․2021; 06.12.2021 -06.12․2024 թթ -
Թարմացվել է՝ 22.11.2022 16:48:54