Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետի որակավորում - 02.03.2020 թ-ից՝ անժամկետ -
«ՃՏՊ փորձաքննության և մոդելավորման ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 30.06.2020 թ-ից՝ անժամկետ -
«Ավտո էքսպերտ փորձագիտական» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 24.02.2021թ․-ից՝ անժամկետ -
«Դատական փորձաքննությունների ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում պատահարի առաջացման պատճառների փորձագետ - 07.04.2021թ․-ից՝ անժամկետ -
ՀՀ արդարադատության նախարարության «փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո՝ անորոշ ժամկետով անժամկետ Հայտարարվել է նախազգուշացում՝ 28․08․2018թ․
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո` մինչև 16.06.2017 23.12.2010-16.06.2017թթ -
Թարմացվել է՝ 12.04.2021 15:18:13