Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների գրանցում 29.10.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված՝ Բյուրոյի կանոններում կատարված հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 09.10.2020 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին, տեխնիկական հնարավորու¬թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված՝ ուժի մեջ կմտնեն 24.12.2019թ-ի թիվ 50-Լ որոշմամբ հաստատված և 02.03.2020թ-ի թիվ 8-Լ, 31.03.2020թ-ի թիվ 9-Լ, 28.04.2020թ-ի թիվ 10-Լ և 08.06.2020թ-ի թիվ 21-Լ որոշումներով փոփոխված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) նոր խմբագրությամբ տարբերակը, բացառությամբ Կանոններում հատուկ նշված դրույթների, որոնց տեխնիկական լուծումների ներդրումը դեռևս լիովին չի ապահովվել։ Վերջինների ուժի մեջ մտնելու մասով Բյուրոյի կողմից լրացուցիչ կծանուցվի:

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն 10 տարեկան է 02.09.2020 Հարգելի քաղաքացիներ, Տեղեկացնում ենք, որ 2020թ․սեպտեմբեր ամսին լրացավ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի գործունեության տասնամյակը, ինչի կապակցությամբ մենք պատրաստել ենք զեկույց,

Կանոնների գրանցում 07.08.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հուլիսի 29-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված՝ Բյուրոյի կանոններում կատարված հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 22.07.2020 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի օգոստոսի 1-ին ուժի մեջ կմտնեն Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի Խորհրդի կողմից սույն թվականի հունիսի 8-ի թիվ 21-Լ որոշմամբ հաստատված և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հուլիսի 17-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունը և լրացումը։

Կանոնների գրանցում 04.06.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 3-ին գրանցվել է Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ-ված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված լրացումը, որն ուժի մեջ է մտել սույն թվականի հունիսի 3-ին։ Կանոնների նոր խմբագրությամբ տարբերակն արտացոլված է Նոր խմբագրությամբ կանոններ հղմամբ, որտեղ լրացումն ընդգծված է։

Կանոնների գրանցում 27.05.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մայիսի 26-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները, որոնք ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի հունիսի 5-ին։ Կանոնների նոր խմբագրությամբ տարբերակն արտացոլված է Նոր խմբագրությամբ կանոններ հղմամբ, որտեղ փոփոխություններն ու լրացումներն ընդգծված են։

Կանոնների գրանցում 23.05.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մայիսի 22-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված՝ Բյուրոյի կանոններում կատարված հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

Թարմացվել է՝ 12.04.2024 16:01:04