Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 07.02.2020 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի փետրվարի 7-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 նոր խմբագրությամբ կանոնները, որոնցով նախատեսված փոփոխությունների մի մասը գործողության մեջ կմտնեն սույն թվականի փետրվարի 17-ին, իսկ մնացածը՝ դրանց կիրառման համար անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորությունները ԱՄՄՊ համակարգում ներդրվելուց հետո, որի մասին նախապես Բյուրոյի պաշտոնական կայքում լրացուցիչ հայտարարություն կտրվի։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 17.01.2020 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի փետրվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 27.12.2019 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 24-ի Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն և սույն թվականի մարտի 26-ին Բյուրոյի խորհրդի թիվ 12-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002 կանոնների այն փոփոխությունները, որոնք նախատեսված էին ուժի մեջ մտնել 2020 թվականի հունվարի 1-ի, ուժի մեջ կմտնեն 2020 թվականի փետրվարի 1-ին:

Կանոնադրության փոփոխություն 18.12.2019 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին գրանցվել են Բյուրոյի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից ըն-դունված Բյուրոյի կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումը, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 2020 թվականի հունվարի 1-ին։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 14.11.2019 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 24-ի Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն և սույն թվականի մարտի 26-ին Բյուրոյի խորհրդի թիվ 12-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002 կանոնների փոփոխությունները, նախատեսված էին ուժի մեջ մտնել սույն թվականի նոյեմբերի 15-ին, ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին:

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 01.11.2019 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 24-ին Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները տեխնիկական հնարավորու¬թյունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված, ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի նոյեմբերի 15-ին:

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 01.11.2019 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի մարտի 26-ին Բյուրոյի խորհրդի թիվ 12-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) նոր խմբագրությամբ տարբերակը, տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ապահովմամբ պայմանավորված

Կանոնների գրանցում 28.10.2019 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 25-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003» կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված լրացումը, որն ուժի մեջ է մտել սույն թվականի հոկտեմբերի 25-ին։ Կանոնների նոր խմբագրությամբ տարբերակն արտացոլված է Նոր խմբագրությամբ կանոններ հղմամբ, որտեղ լրացումն ընդգծված է։

Թարմացվել է՝ 03.12.2021 11:58:44