Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Նորություններ

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 15.04.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի Խորհրդի կողմից 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 50-Լ որոշմամբ հաստատված և ԿԲ կողմից սույն թվականի փետրվարի 7-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) նոր խմբագրությամբ տարբերակում

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 21.02.2020 Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի Խորհրդի կողմից 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 50-Լ որոշմամբ հաստատված և ԿԲ կողմից սույն թվականի փետրվարի 7-ին գրանցված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ) նոր խմբագրությամբ տարբերակում նախատեսված փոփոխությունների փուլային ներդրման շրջանակներում համապատասխան տեխնիկական հնարավորու¬թյունների ներդրմամբ պայմանավորված,

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 19.02.2020 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի փետրվարի 19-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաս¬տատ¬ված՝ «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գրանցման գործընթացում հավաքագրվող որոշ ելակետային տվյալների ձեռք բերման համար իրավասու պետական մարմնին վճարումներ կատարելու և ապահովագրական ընկերությունների միջև այդ վճարները բաշխելու վերաբերյալ» RL 1-007 կանոններում

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 07.02.2020 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի փետրվարի 7-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003» կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) իրականացված փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ են մտել սույն թվականի փետրվարի 7-ին։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 07.02.2020 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի փետրվարի 7-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները» RL 1-001 նոր խմբագրությամբ կանոնները, որոնցով նախատեսված փոփոխությունների մի մասը գործողության մեջ կմտնեն սույն թվականի փետրվարի 17-ին, իսկ մնացածը՝ դրանց կիրառման համար անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորությունները ԱՄՄՊ համակարգում ներդրվելուց հետո, որի մասին նախապես Բյուրոյի պաշտոնական կայքում լրացուցիչ հայտարարություն կտրվի։

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 17.01.2020 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի փետրվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն

Կանոնների փոփոխության ներդրման մասին 27.12.2019 Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 24-ի Բյուրոյի խորհրդի թիվ 36-Լ որոշմամբ հաստատված «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն և սույն թվականի մարտի 26-ին Բյուրոյի խորհրդի թիվ 12-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002 կանոնների այն փոփոխությունները, որոնք նախատեսված էին ուժի մեջ մտնել 2020 թվականի հունվարի 1-ի, ուժի մեջ կմտնեն 2020 թվականի փետրվարի 1-ին:

Կանոնադրության փոփոխություն 18.12.2019 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին գրանցվել են Բյուրոյի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից ըն-դունված Բյուրոյի կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումը, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 2020 թվականի հունվարի 1-ին։

Թարմացվել է՝ 12.04.2024 16:01:04