Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
RL 1-032 ԱՊՊԱ ոլորտում լրացուցիչ և կրկնակի փորձաքննությունների նշանակման պայմաններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  189KB 18.04.2011

փոփոխություն
RL 1-034 Համալիր ստուգման արդյունքներով ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցների կիրառման մեթոդաբանությունը սահմանող կանոններ (ՉԻ գործում 2017 թվականի մայիսի 25-ից)  413KB 30.12.2011
RL 1-036 ԱՊՊԱ պայմանագրերի էլեկտրոնային լրացման հետ կապված տեխնիկածրագրային պահանջները (Չի գործում 2012 թվականի մայիսի 24-ից)  247KB 15.12.2011

փոփոխություն
RL 1-037 ԱՊՊԱ պայմանագրերով ապահովագրական գումարի միասնական չափը սահմանող կանոններ (Չի գործում 2012 թվականի հունվարի 1-ից)   261KB 01.02.2011
RL 1-038 ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  68KB 15.07.2012

փոփոխություն
RL 1-039 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից գանձվող անդամավճարների և անդամավճարները չվճարելու համար գանձվող տույժերի սահմանաչափերը (Չի գործում 2017 թվականի մայիսի 25-ից)   49KB 12.12.2012
RL 1-040 2016 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների հաշվարկման ժամանակ բոնուս-մալուս համակարգի կիրառման (Չի գործում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից)  109KB 01.01.2013

փոփոխություն
RL 1-042 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվության ուղղման կանոններ (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)   502KB 30.05.2014
RL 1-044 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ ԱՊՊԱ պատահարում մեղավորության որոշման մեթոդաբանությունը (Չի գործում 2016 թվականի հունիսի 17-ից)   791KB 01.09.2015
RL 1-045 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից մասնագիտական գիտելիքների ստուգման (Չի գործում 2017 թվականի ապրիլի 1-ից)  116KB 30.04.2015

փոփոխություն
Թարմացվել է՝ 03.10.2022 15:11:42